Nr 16/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
Decyzja Nr 16/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 9 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.     W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 9/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
     12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań
     przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz
     w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w pkt 8
     kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
       „9) dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
       10) dr inż. Scholastyka BARAN.”
2.     Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Zespołu do spraw opracowania minimalnych
     wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach
     na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie przedstawia się następująco:
        1)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
        2)     prof. dr hab. Jarosław CAŁKA,
        3)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
        4)     dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM,
        5)     mgr Maria SIEMIONEK,
        6)     dr inż. Zbigniew WARZOCHA,
        7)     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
        8)     mgr inż. Joanna KARDAŚ,
        9)     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
      10)  dr inż. Scholastyka BARAN.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2018
Data publikacji:
03.04.2018 09:12
Data aktualizacji:
03.04.2018 19:20
Liczba wyświetleń:
1059
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec16.docx15.11 KB