Nr 20/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
ZARZĄDZENIE Nr 20/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 marca 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji, Inżynierii   Przestrzennej
i Budownictwa
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Na wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Geodezji,
    Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
, z dniem 1 kwietnia 2018 r., na Wydziale tworzy się Ośrodek
    Inżynierii Lądowej.
2. Skład osobowy Ośrodka Inżynierii Lądowej określa wniosek Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii
    Przestrzennej i Budownictwa
, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa
oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.03.2018
Data publikacji:
28.03.2018 14:23
Data aktualizacji:
28.03.2018 14:23
Liczba wyświetleń:
1262
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz20.doc42 KB