Nr 19/2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 
ZARZĄDZENIE Nr 19/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 marca 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Lekarskiego,
z dniem 1 kwietnia 2018 roku, na Wydziale Lekarskim zmienia się nazwę Katedry Neurologii i Neurochirurgii na Katedrę Neurochirurgii.
 
§ 2
1.     Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Lekarskiego oraz
     Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.03.2018
Data publikacji:
28.03.2018 14:20
Data aktualizacji:
28.03.2018 14:20
Liczba wyświetleń:
1422
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz19.doc59 KB