Nr 13/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
ZARZĄDZENIE Nr 13/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 marca 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 6 Zarządzenia Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
31 marca 2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Kontroli merytorycznej dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej/ kierownik projektu,
     której/którego dokument dotyczy lub osoba pisemnie wyznaczona przez kierownika jednostki
     organizacyjnej/kierownika projektu.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2018
Data publikacji:
28.03.2018 13:15
Data aktualizacji:
28.03.2018 13:15
Liczba wyświetleń:
1383
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz13.doc42.5 KB