Nr 11/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” ...

 
Zarządzenie Nr 11/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 lutego 2018 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W § 1 Zarządzenia Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 marca 2016 roku w sprawie
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne realizowane w ramach kursu dokształcającego pn. „Szkoła prawa włoskiego” realizowanego na Wydziale Prawa
i Administracji
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za świadczone usługi edukacyjne pobiera się opłatę w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.02.2018
Data publikacji:
28.03.2018 13:05
Data aktualizacji:
28.03.2018 13:05
Liczba wyświetleń:
1394
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz11.doc33.5 KB