Nr 238 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie

 

 

UCHWAŁA Nr 238
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów prowadzonych w Uniwersytecie.

Na podstawie art. 151 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Senat uchwala co następuje:

§1

Za zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach studiów podyplomowych oraz kursów przysługuje wynagrodzenie odpowiadające liczbie efektywnie przepracowanych godzin wypłacane według następujących stawek:

Lp.

Stanowisko

Stawka za godzinę w złotych

1

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy, profesor wizytujący

60,00 – 400,00

2

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

50,00 – 350,00

3

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca

40,00 – 300,00

4

Asystent, wykładowca, lektor, instruktor

30,00 – 200,00

§2

Dla osób organizujących proces dydaktyczny (kierownik, sekretarz, pracownik obsługi technicznej) ustala się następujące miesięczne stawki wynagrodzenia.

Lp.

Liczba uczestników studiów podyplomowych

Stawka okresowego dodatku do wynagrodzenia dla kierownika (w zł)

Stawka okresowego dodatku do wynagrodzenia dla sekretarza (pracownika obsługi technicznej) w zł

1

do 30

do 1000

do 600

2

31-50

do 1300

do 1000

3

51-100

do 1600

do 1300

4

101-200

do 2200

do 1600

5

powyżej 200

do 2800

do 2000

§3

Źródłem finansowania wypłat, o których mowa w §1 i 2 niniejszej uchwały są pozabudżetowe przychody dydaktyczne uczelni.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Senatu
REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 08:13
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:28
Liczba wyświetleń:
2978
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument