Nr 12/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 12/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 lutego 2018 roku
 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  W celu identyfikacji barier architektonicznych, występujących na terenie Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie oraz opracowania programu ich likwidacji powołuje się Zespół
    ds. Likwidacji Barier Architektonicznych, zwany dalej Zespołem, w składzie:
        1)     mgr Andrzej PRÓSZYŃSKI – Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych,
        2)     mgr inż. Zbigniew STACHURSKI – Kierownik Działu Inwestycji i Nadzoru Budowlanego,
        3)     mgr Barbara PARDA – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni mgr Andrzej PRÓSZYŃSKI.
3.  Funkcję Sekretarza Zespołu pełni mgr Barbara PARDA.
4.  W posiedzeniu Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone
    ze względu na kompetencje w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 68/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia
2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.02.2018
Data publikacji:
09.03.2018 14:29
Data aktualizacji:
09.03.2018 14:29
Liczba wyświetleń:
897
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec12.doc41 KB