Nr 11/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie powołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)

 
Decyzja Nr 11/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 14 lutego 2018 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie p
owołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.)
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
w związku z Uchwałą Nr 254 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku w sprawie funkcjonowania czasopism naukowych w Uniwersytecie (z późn. zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 czerwca 2013 roku p
owołania redaktorów naczelnych czasopism naukowych (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
  1)    pkt 3 otrzymuje brzmienie:
       „3) „Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum” – dr hab. inż. Agnieszka DAWIDOWICZ,”
  2)     pkt 4 otrzymuje brzmienie:
       „4) „Echa Przeszłości” – prof. dr hab. Norbert KASPAREK,”
  3)    pkt 6 otrzymuje brzmienie:
       „6) „Humanistyka i Przyrodoznawstwo” – dr hab. Dorota SEPCZYŃSKA,”
  4)    pkt 17 otrzymuje brzmienie:
       „17) „Meritum” – mgr Ewelina GOŁĘBIOWSKA.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.02.2018
Data publikacji:
09.03.2018 14:24
Data aktualizacji:
09.03.2018 14:24
Liczba wyświetleń:
981
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec11.docx14.88 KB