Nr 14/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 14/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2018 roku
 
w sprawie składu Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 27 i § 27a Statutu Fundacji Samorz
ądu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi si
ę, co następuje: 
 
§ 1 
1.     Zmieniam skład Zarządu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie na kadencj
ę od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 r. w następujący sposób:
      1)  odwołuję dr. hab. Andrzeja SZMYTA, prof. UWM i jako Prezesa Zarządu powołuję
          dr. hab. Jacka OLSZEWSKIEGO, prof. UWM,
      2)  odwołuję członków Zarządu: prof. dr. hab. Grzegorza BIAŁUŃSKIEGO i Pawła RECZKOWSKIEGO,
      3)  powołuję jako członków Zarządu: dr. hab. Mirosława GORNOWICZA, prof. UWM,
          mgr. Krzysztofa PODOLAKA i Krystiana FILIPKA.
2.     Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Zarządu Fundacji Samorządu Studentów
     Uniwersytetu Warmi
ńsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
      1)  Prezes Zarządu – dr hab. Jacek OLSZEWSKI, prof. UWM,
      2)  Członkowie Zarządu:
          a)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
          b)     mgr Krzysztof PODOLAK,
          c)     Krystian FILIPEK,
          d)     Dominika RESZKA.
 
§ 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.03.2018
Data publikacji:
08.03.2018 09:55
Data aktualizacji:
08.03.2018 09:55
Liczba wyświetleń:
1188
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec14.doc41.5 KB