Nr 13/2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 13/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 marca 2018 roku
 
w sprawie składu Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 20 ust. 3 Statutu Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje: 
 
§ 1
 
1.  Zmieniam skład Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w następujący sposób:
       1)  odwołuję prof. dr. hab. inż. Janusza PIECHOCKIEGO i jako Przewodniczącego Rady Fundacji
           powołuję dr. hab. Jerzego PRZYBOROWSKIEGO, prof. UWM,
       2)  odwołuję: Pawła BŁAŻEJCZYKA, Łukasza BANACHA, Pawła STEFANOWICZA
           i Przemysława GARSKIEGO,
       3)  powołuję: dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM, Piotra HERMANA, Przemysława PIECHA,
           Tymoteusza TYRAJSKIEGO i Dominika DERDONIA.
2.  Po zmianach, o których mowa w ust. 1 skład Rady Fundacji Samorządu Studentów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przedstawia się następująco:
       1)   Przewodniczący – dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM,
       2)     Członkowie Rady:
              a)   prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
              b)   dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM,
              c)   Dominik DERDOŃ,
              d)   Piotr HERMAN,
              e)   Przemysław PIECH,
              f)    Tymoteusz TYRAJSKI.
 § 2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.03.2018
Data publikacji:
08.03.2018 09:35
Data aktualizacji:
11.07.2018 12:40
Liczba wyświetleń:
1216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec13.doc41 KB