Nr 10/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 10/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
                  
§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
2 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (z późn. zm.).
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ZFSŚ:
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.02.2018
Data publikacji:
23.02.2018 12:44
Data aktualizacji:
26.02.2018 08:45
Liczba wyświetleń:
7513
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz10.docx27.52 KB
Zal1RegZFSS.doc62.5 KB
Zal2RegZFSS.doc62 KB
Zal3RegZFSS.doc67 KB
Zal4RegZFSS.doc45.5 KB
Zal5RegZFSS.doc45.5 KB
Zal6RegZFSS.doc41.5 KB
Zal7RegZFSS.doc80 KB
Zal8RegZFSS.doc35.5 KB
Zal9RegZFSS.doc38.5 KB
Zal10RegZFSS.doc39.5 KB
Zal11RegZFSS.doc61.5 KB
Zal12RegZFSS.doc70.5 KB
Zal13RegZFSS.doc49.5 KB
Zal14RegZFSS.doc87 KB
Zal15RegZFSS.doc83.5 KB
Zal16RegZFSS.doc83.5 KB
Zal17RegZFSS.doc51.5 KB
Zal18RegZFSS.doc71 KB
Zal19RegZFSS.doc28.5 KB
Zal20RegZFSS.doc74.5 KB
Zal21RegZFSS.doc40.5 KB
Zal22RegZFSS.doc35 KB
Zal23RegZFSS.doc34 KB
Zal24RegZFSS.doc74 KB
Zal25RegZFSS.doc46 KB
Zal26RegZFSS.doc25.5 KB
Zal27RegZFSS.docx21.18 KB
REGZFSS1.pdf602.39 KB