Nr 9/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 9/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 lutego 2018 roku
 
w sprawie programu finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z
Uchwałą Nr 224 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada
2017 roku w sprawie warunków i trybu delegowania pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych poza uczelnią, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się program finansowania trzymiesięcznych naukowych staży zagranicznych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.02.2018
Data publikacji:
23.02.2018 12:36
Data aktualizacji:
23.02.2018 12:36
Liczba wyświetleń:
2333
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz9.docx13.81 KB
ZalZarz9.pdf846.06 KB