Nr 9/2018 z dnia 12 lutego 2018 rokuw sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 9/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu realizacji zadań określonych w Uchwale Nr 223 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie polityki kadrowej powołuję
    Zespół do spraw opracowania minimalnych wymagań przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
, zwany dalej Zespołem, w następującym
    składzie: 
       1)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
       2)     prof. dr hab. Jarosław CAŁKA,
       3)     prof. dr hab. inż. Dariusz CHOSZCZ,
       4)     dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM,
       5)     mgr Maria SIEMIONEK,
       6)     dr inż. Zbigniew WARZOCHA,
       7)     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM,
       8)     mgr inż. Joanna KARDAŚ.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu powierzam Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju – dr. hab.
   Mirosławowi GORNOWICZOWI, prof. UWM, a funkcję sekretarza mgr inż. Joannie KARDAŚ.
3. Przewodniczący Zespołu przedstawi sprawozdanie z prac Zespołu w terminie do 30.04.2018 r.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.02.2018
Data publikacji:
16.02.2018 14:42
Data aktualizacji:
16.02.2018 14:42
Liczba wyświetleń:
905
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument