Nr 8/2018 z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 8/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 5 lutego 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu
do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję 2016 - 2020
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 2183 ze zm.), § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia Nr 116/2016 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016 – 2020
pkt 18 otrzymuje brzmienie:
 „18) dr Jacek Mrozek – Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                      Rektor
 
                          prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.02.2018
Data publikacji:
16.02.2018 14:36
Data aktualizacji:
16.02.2018 14:37
Liczba wyświetleń:
905
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec8.docx13.97 KB