Nr 5/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020

 
Decyzja Nr 5/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 2 lutego 2018 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia
26 października 2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020
 
 
Działając na podstawie art. 215 ust. 1-2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października
2016 roku w sprawie powołania Rzeczników Dyscyplinarnych do spraw Studentów na kadencję 2016-2020:
  1) w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem,
  2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
      „3) dr. Michała Mariańskiego.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.02.2018
Data publikacji:
16.02.2018 14:13
Data aktualizacji:
16.02.2018 14:13
Liczba wyświetleń:
957
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec5.doc27.5 KB