Nr 4/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 4/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 stycznia 2018 roku
 
w sprawie ustalenia wielkości wskaźników zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej UWM, rozliczenie kosztów zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów w jednostkach organizacyjnych UWM wykonuje się
w następujący sposób:
   1)     obiekty posiadające urządzenia pomiarowe – według faktycznego zużycia wskazanego
        na urządzeniu pomiarowym,
   2)     obiekty nieopomiarowane – według wskaźnika wyliczonego na podstawie rzeczywistej
        powierzchni zajmowanej przez jednostkę organizacyjną.
 
§ 2
Przy rozliczaniu kosztów z tytułu zużycia nośników energetycznych i pozostałych mediów
w obiektach UWM, które nie posiadają urządzeń pomiarowych wprowadza się obowiązek stosowania wskaźnika procentowego ustalonego zgodnie z treścią załącznika do Decyzji.
 
§ 3
W przypadku wspólnego korzystania z danego obiektu przez dwie lub więcej jednostek, rozliczenie między nimi następuje z wykorzystaniem mechanizmu „świadczeń wzajemnych”.
 
§ 4
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.01.2018
Data publikacji:
16.02.2018 14:04
Data aktualizacji:
16.02.2018 14:04
Liczba wyświetleń:
971
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec4.docx17.13 KB
ZalDec4.pdf114.29 KB