Nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 
ZARZĄDZENIE Nr 7/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2018 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

 

Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauk
o Zdrowiu, z dniem 1 marca 2018 roku, w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu tworzy się Zakład Ratownictwa Medycznego.

§ 2

1.     Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.

2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2018
Data publikacji:
15.02.2018 15:36
Data aktualizacji:
19.02.2018 14:50
Liczba wyświetleń:
1588
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz7.doc59 KB