Nr 6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian organizacyjych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2018 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych zmienia się nazwę Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią na Katedrę Towaroznawstwa.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Kanclerzowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.01.2018
Data publikacji:
15.02.2018 15:32
Data aktualizacji:
15.02.2018 15:32
Liczba wyświetleń:
1178
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz6.doc38 KB