Nr 236 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie realizacji programu wspierania rozwoju uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych kierunkowo

 

 

UCHWAŁA Nr 236
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2007 roku

w sprawie realizacji programu wspierania rozwoju uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych kierunkowo.

Na podstawie art. 13 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 Statutu Uniwersytetu, Senat uchwala co następuje:

§ 1

Senat popiera działania władz uczelni zmierzające do rozwoju programu opieki nad dziećmi uzdolnionymi kierunkowo w obszarach związanych z przedmiotami nauczania, realizowanymi w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 2

Koordynację działań związanych z programem powierza się prorektorowi ds. kształcenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
R E K T O R

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.11.2007
Data publikacji:
04.12.2007 07:37
Data aktualizacji:
11.09.2014 13:30
Liczba wyświetleń:
2856
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument