Nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 3/2018

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2018 roku

 

w sprawie wprowadzenia rozszerzonej „Księgi znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 2 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Wprowadza się rozszerzoną „Księgę znaku” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
   
która określa:
     1) opis i zasady używania logotypu Uniwersytetu,
     2) wzory i zasady sporządzania druków firmowych i korespondencji,
     3) przykłady prawidłowego zastosowania logo, logotypu i motywów w wybranych materiałach
        promocyjnych.
 
2.  Opis i zasady używania logotypu Uniwersytetu oraz wzory i zasady sporządzania druków firmowych
    i korespondencji zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
3.   Przykłady prawidłowego zastosowania logo, logotypu i motywów w wybranych materiałach
    promocyjnych określa załącznik nr 2.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
Materiały do pobrania: 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.01.2015
Data publikacji:
31.01.2018 15:46
Data aktualizacji:
01.02.2018 14:57
Liczba wyświetleń:
5322
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz3.docx24.9 KB
Rozszerzona księga znaku UWM.pdf5.7 MB
Przykłady prawidłowego zastosowania logo.pdf7.55 MB