Nr 2/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geod

 
Zarządzenie Nr 2/2018
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 stycznia 2018 roku
 
w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.03.00-00-M141/16
pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja i geoinformatyka
na UWM w Olsztynie’’
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji projektu pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja
i geoinformatyka na UWM w Olsztynie wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
nr POWR.03.03.00-00-M141/16 pn. „Międzynarodowy Program Kształcenia na specjalności Geodezja
i geoinformatyka na UWM w Olsztynie”
,
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Rektor 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.01.2018
Data publikacji:
31.01.2018 15:02
Data aktualizacji:
31.01.2018 15:11
Liczba wyświetleń:
1118
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz2.doc26 KB
RegZarz2.pdf433.94 KB
wniosekrekrut.pdf543.51 KB
DecKR.pdf368.18 KB
umowauczestnictwa.pdf525.88 KB
deklaracjauczestnictwa.pdf441.03 KB
Kwestiobariusz.pdf739.58 KB
oswiadczenie uczestnika.pdf641.38 KB
oomz.pdf622.84 KB
oswiadczenieang.pdf616.85 KB
oswiadczeniestzdrowia.pdf479.7 KB