konkurs na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Patofizjologii, Wydział Lekarski

Strona została usunięta dnia: 19 styczeń, 2018 - 13:29

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski
Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy (post-doc)
Wymagania:
  • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych lub weterynaryjnych,
  • znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych
  • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu biologii lub medycyny zbieżny
    z potrzebami projektu (co najmniej 2 publikacje o tematyce związanej ze stwardnieniem zanikowym bocznym)
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań:
Realizacja badań w projekcie „Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji,
w postępującym zwyrodnieniu neuronów ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby
”.
Do zadań post-doc będzie należało koordynowanie pracy doktoranta oraz udział w zadaniach:
1. Określenie wpływu usunięcia genu RAGE na jakość (stan zdrowia, sprawność ruchowa) i długość
    życia transgenicznych myszy SOD1 G93A z dziedzicznym ALS
2. Określenie ekspresji RAGE i jego najważniejszych ligandów takich jak: CML, HMGB1, S100B
    oraz markerów stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego oraz apopozy w osoczu oraz rdzeniu
    kręgowym badanych zwierząt oraz określenie zależności między poziomem tkankowej
    immunoekspresji badanych substancji i stężeniem tych substancji w osoczu badanych zwierząt
    a stopniem nasilenia choroby.
3. Ilościowa i jakościowa analiza stopnia nasilenia glejozy, neurodegeneracji oraz neurozapalenia
    w rdzeniu kręgowym.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ4
Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59
Forma składania ofert: e-mail
 
Warunki zatrudnienia:
Post-doc otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne w przedziale 3 8200 -5 000 zł finansowane z projektu NCN.
 
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz wykaz publikacji i doniesień naukowych prosimy nadsyłać do Kierownika Projektu do dnia 31 stycznia 2018 r. Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)".
Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl

Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Orientacyjny termin rozmów: 1 luty 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr hab. Joanna Wojtkiewicz, e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. Joanna Wojtkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.01.2018
Data publikacji:
19.01.2018 13:29
Data aktualizacji:
19.01.2018 13:29
Liczba wyświetleń:
1188
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument