Nr 175 z 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu

 

 

UCHWAŁA Nr 175

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z 27 kwietnia 2007 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu.

 

§ 1

Na podstawie § 4 Statutu Uniwersytetu Senat wszczyna postępowanie o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesinskiemu.

 

§ 2

Funkcję promotora powierza się prof. dr. hab. Stanisławowi Achremczykowi.

 

§ 3

Ocena zasadności wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesińskiemu powierzona zostanie niżej wymienionym recenzentom:

  • prof. dr hab. Stanisław NICIEJA (Uniwersytet Opolski),
  • prof. dr hab. Jacek STASZEWSKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • prof. dr hab. Henryk SAMSONOWICZ (Polska Akademia Nauk w Warszawie).

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 11:30
Data aktualizacji:
12.09.2014 10:53
Liczba wyświetleń:
3000
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument