Nabór na stypendystę-doktoranta Wydział Lekarski UWM

Strona została usunięta dnia: 13 luty, 2018 - 11:55

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant
 
Wymagania:
- ukończone studia magisterskie w zakresie biotechnologii, biologii lub pokrewnych,
- znajomość technik biologii molekularnej (izolacja RNA i DNA, techniki PCR, Real Time PCR)
- znajomość technik komórkowych (izolacja i hodowla komórek in vitro)
- znajomość technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych
- znajomość podstawowych technik mikroskopowych
- znajomość podstawowych technik statystycznych
- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na biegłe posługiwanie się literaturą 
  naukową, sporządzanie opracowań wyników oraz przygotowywanie monografii na podstawie
  otrzymanych wyników
- gotowość pracy z modelami zwierzęcymi.

Dodatkowe atuty:
- dorobek naukowy w postaci autorstwa lub współautorstwa publikacji oraz aktywnego uczestnictwa
  w konferencjach naukowych oraz w kołach naukowych
- zaradność i samodzielność w pracy laboratoryjnej, umiejętność dobrej organizacji i zarządzania
  czasem.
 
Opis zadań:
Realizacja badań w projekcie „Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji,
w postępującym zwyrodnieniu neuronów  ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby
”.
Do zadań doktoranta będzie należało:
1. Określenie wpływu usunięcia genu RAGE na jakość (stan zdrowia, sprawność ruchowa) i długość
    życia transgenicznych myszy SOD1 G93A z dziedzicznym ALS
2. Określenie ekspresji RAGE i jego najważniejszych ligandów takich jak: CML, HMGB1, S100B
    oraz markerów stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego oraz apopozy w osoczu oraz rdzeniu
    kręgowym badanych zwierząt oraz określenie zależności między poziomem tkankowej
    immunoekspresji badanych substancji i stężeniem tych substancji w osoczu badanych zwierząt
    a stopniem nasilenia choroby.
3. Ilościowa i jakościowa analiza stopnia nasilenia glejozy, neurodegeneracji oraz neurozapalenia w
    rdzeniu kręgowym.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ4

Termin składania ofert: 28 lutego 2018, 23:59

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie miesięczne stypendysty w kwocie 2 500 zł finansowane z projektu NCN.
 
Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:
 
Zgłoszenia zawierające CV, list motywacyjny oraz wykaz publikacji i doniesień naukowych prosimy nadsyłać do Kierownika Projektu do dnia 28 lutego 2018 r. Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.)".
 
Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl
 
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Orientacyjny termin rozmów: 1 marca 2018 r.
 
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr hab. Joanna Wojtkiewicz, e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. Joanna Wojtkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.01.2018
Data publikacji:
10.01.2018 12:47
Data aktualizacji:
13.02.2018 11:55
Liczba wyświetleń:
1630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument