Nr 120/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Zdrowiu

ZARZĄDZENIE Nr 120/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Zdrowiu
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauki o Zdrowiu zmienia się nazwę Katedry Katedry Pulmonologii i Infekcjologii na Katedrę Pulmonologii.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.12.2017
Data publikacji:
09.01.2018 11:07
Data aktualizacji:
09.01.2018 11:07
Liczba wyświetleń:
46
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz120.doc40.5 KB