konkurs na funkcję Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego

Strona została usunięta dnia: 4 styczeń, 2018 - 13:10

REKTOR
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na podstawie art. 91 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz § 51 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
ogłasza konkurs na funkcję
Kierownika II Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Wydziału Lekarskiego
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
-          tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki medyczne,
-          tytuł specjalisty z kardiologii.
 
Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie, al. Warszawska 30, następujące dokumenty:
-      podanie (kierowane do Rektora),
-      życiorys/CV,
-      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
    prawo wykonywania zawodu,
-      wykaz dorobku naukowego z zakresu wymaganej dziedziny medycyny,
-      odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
-      kwestionariusz osobowy,
-      kopia dyplomu ukończenia studiów,
-      kopie dyplomów posiadanych specjalizacji.
 
Termin składania podań upływa z dniem 5 lutego 2018 r., godz. 1500
 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 28 lutego 2018 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.01.2018
Data publikacji:
04.01.2018 13:10
Data aktualizacji:
04.01.2018 13:10
Liczba wyświetleń:
914
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument