konkurs na funkcję Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego

Strona została usunięta dnia: 4 styczeń, 2018 - 13:07

REKTOR

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

na podstawie art. 91 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) oraz § 51 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

ogłasza konkurs na funkcję

Kierownika

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Wątroby i Trzustki Wydziału Lekarskiego

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

-          tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauki medyczne,

-          tytuł specjalisty z chirurgii onkologicznej.

 

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego UWM w Olsztynie, al. Warszawska 30, następujące dokumenty:


-      podanie (kierowane do Rektora),

-      życiorys/CV,

-      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, prawo wykonywania zawodu,

-      wykaz dorobku naukowego z zakresu wymaganej dziedziny medycyny,

-      odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

-      kwestionariusz osobowy,

-      kopia dyplomu ukończenia studiów,

-      kopie dyplomów posiadanych specjalizacji.

 

Termin składania podań upływa z dniem 5 lutego 2018 r., godz. 1500

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 28 lutego 2018 r. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.01.2018
Data publikacji:
04.01.2018 13:04
Data aktualizacji:
04.01.2018 13:07
Liczba wyświetleń:
1192
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument