Nr 118/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEK DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 118/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2017 roku
 
w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047
z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.     Wprowadza się Zasady rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
    
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.     Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się od 1 stycznia 2017 r.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Nr 95/2015 Rektora Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 grudnia 2015 roku w sprawie Zasad rachunkowości w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.12.2017
Data publikacji:
02.01.2018 16:23
Data aktualizacji:
02.01.2018 16:23
Liczba wyświetleń:
1846
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zasadyrachunkowosci - ostatneczna wersja 1.pdf517.87 KB