Nr 112/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności

 
ZARZĄDZENIE Nr 112/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie przekształceń na Wydziale Nauki o Żywności
 
Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.), § 17 ust. 7 i § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 246 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziale Nauki
o Żywności, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na wniosek Dziekana Wydziału Nauki o Żywności, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu,
    wprowadzam zmiany restrukturyzacyjne na wyżej wymienionym Wydziale polegające
    na wyłączeniu z Wydziału Nauki o Żywności Ośrodka Gastronomii, Żywności i Żywienia
    i włączeniu go do Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Pracownicy zatrudnieni w Ośrodku Gastronomii, Żywności i Żywienia na Wydziale Nauki o Żywności
    stają się pracownikami Ośrodka Gastronomii, Żywności i Żywienia Międzywydziałowego Ośrodka
    Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Nauki o Żywności oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2017
Data publikacji:
22.12.2017 13:08
Data aktualizacji:
22.12.2017 13:09
Liczba wyświetleń:
1272
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz112.doc61.5 KB