Nr 111/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
 
Zarządzenie Nr 111/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 roku
 
w sprawie utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
§ 1
Działając na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1, 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą nr 245 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z 15 grudnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania utworzenia Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 2
1.   Tworzy się jednostkę pozawydziałową – Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2.   Międzywydziałowy Ośrodek Edukacyjny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działa
    na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3.   Nadzór nad funkcjonowaniem Międzywydziałowego Ośrodka Edukacyjnego Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełni Prorektor ds. Kształcenia i Studentów.
§ 3
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2017
Data publikacji:
22.12.2017 12:59
Data aktualizacji:
22.12.2017 13:04
Liczba wyświetleń:
1639
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz111.docx24.12 KB
ZalZarz111.pdf220.96 KB