Nr 110/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności

 
ZARZĄDZENIE Nr 110/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauki o Żywności
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 3 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Na wniosek Dziekana Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Nauki o Żywności, tworzy się
    na Wydziale Ośrodek Gastronomii, Żywności i Żywienia.
2. Skład osobowy Ośrodka Gastronomii, Żywności i Żywienia określa wniosek Dziekana Wydziału Nauki
    o Żywności, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauki o Żywności oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.12.2017
Data publikacji:
22.12.2017 12:41
Data aktualizacji:
22.12.2017 12:41
Liczba wyświetleń:
1118
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz110.doc41 KB