Nr 98/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelni

Strona została usunięta dnia: 15 grudzień, 2017 - 16:11

 

Decyzja Nr 98/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 11 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.:Dz.U.2016.1842 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej, na okres do 19 listopada
2018 r., pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 „10) prof. dr hab. Marcin WAWRUK (WS)”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.12.2017
Data publikacji:
15.12.2017 16:06
Data aktualizacji:
15.12.2017 16:11
Liczba wyświetleń:
859
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec98.doc60.5 KB