Nr 109/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 109/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. Na wniosek Dziekana Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii, z dniem
    1 stycznia 2018 roku, przekształca się:
        1)  Katedrę Anatomii Porównawczej i Katedrę Fizjologii Zwierząt w Katedrę Anatomii
            i Fizjologii Zwierząt,
        2)  Katedrę Mikrobiologii i Katedrę Mykologii w Katedrę Mikrobiologii i Mykologii.
2. Skład osobowy jednostek, o których mowa w ust. 1, określa wniosek Dziekana Wydziału Biologii
    i Biotechnologii, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Kanclerzowi.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.12.2017
Data publikacji:
15.12.2017 15:44
Data aktualizacji:
15.12.2017 15:45
Liczba wyświetleń:
1394
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz109.doc42.5 KB