Nr 106/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub inny

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Zarządzenie Nr 106/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2017 roku
 
w sprawie określenia procedury postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym dla pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 2221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (jednolity tekst: Dz.
U. z  2016 r. poz. 1666
z późn. zm. ) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca
2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 696), wprowadza się procedurę postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia pracownika ostrym narzędziem i kontaktem z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym dla pracowników
i studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 
§1
Zarządzenie określa procedury, którą należy wdrożyć w stosunku do pracowników i studentów narażonych na zranienia ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych podczas odbywania zajęć dydaktycznych, praktycznych oraz praktyk zawodowych.
 
§ 2
1.  W przypadku wystąpienia zranienia ostrym narzędziem, które mogło mieć kontakt z krwią lub innym
    potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym pracownik lub student powinien niezwłocznie
    poinformować swojego przełożonego lub prowadzącego zajęcia o tym fakcie.
2.  Przełożony lub prowadzący zajęcia kieruje taką osobę do jednostek, z którymi Uniwersytet
    Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
(dalej zwany Uniwersytet) podpisał umowę na realizację
    procedury postępowania poekspozycyjnego wystawiając odpowiednie skierowanie, którego wzór
    stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
Procedurę postępowania poekspozycyjnego w przypadku zranienia należy rozpocząć nie później niż
w ciągu 2 do 4 godzin od chwili zakłucia.
 
§ 4
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 
 
§ 5
Koszty związane z postępowaniem poekspozycyjnym ponosi Uniwersytet na podstawie wystawionej przez usługodawcę faktury, opisanej przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Uniwersytetu.
 
§ 6
Realizację zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu ds. kadr.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
08.12.2017 16:01
Data aktualizacji:
08.12.2017 16:01
Liczba wyświetleń:
1604
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz106.doc34 KB
ZalZarz106.doc35 KB