Wersja strony Nr 92/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/2018 z dnia 8 grudzień, 2017 - 15:00

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Decyzja Nr 92/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2017 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2017/2018
 
Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj: Dz.U.2016.1842 ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się na rok akademicki 2017/2018 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:
   1) MARTA ŚLĘZAK – Przewodnicząca UOKS – Wydział Nauki o Żywności
   2) DANIEL BOJARSKI – Wydział Teologii
   3) AGATA RAWŁUSZKO – Wydział Prawa i Administracji
   4) PIOTR WIŚNIEWSKI – Wydział Biologii i Biotechnologii
   5) JANUSZ JUNIEWICZ – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
   6) WALERIA ZACHWATOWICZ – Wydział Nauk Ekonomicznych
   7) NATALIA TRZECIAK – Wydział Nauk o Środowisku
   8) ALEKSANDRA BINKUL – Wydział Nauk o Zdrowiu
   9) BEATA PASZKOWSKA – Wydział Lekarski
10) MARTA SZTYGIER– Wydział Sztuki
11) ADAM KAMIL SYPNIK – Wydział Matematyki i Informatyki
12) KAROLINA MACULEWICZ – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
13) MARIA KOPEĆ – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
14) KATARZYNA BOHUN – Wydział Nauk Społecznych
15) AGNIESZKA BRZYSZCZ – Wydział Bioinżynierii Zwierząt
16) MATEUSZ ZIMOŃ – Wydział Nauk Technicznych
17) MIKOŁAJ RATYŃSKI – Wydział Humanistyczny
18) AGNIESZKA JUCHNIEWICZ - Biuro ds. Studenckich
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2017/2018 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których
mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
08.12.2017 15:00
Data aktualizacji:
08.12.2017 15:00
Liczba wyświetleń:
1335
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec92.doc35 KB