Nr 91/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/2018

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
Decyzja Nr 91/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2017 roku
 
w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu oraz § 5 ust. 1, § 6 ust. 3 oraz § 14 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustalam w roku akademickim 2017/2018, co następuje:
 
§ 1
Studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej według następujących stawek:
   1)   maksymalna kwota stypendium socjalnego - 1000,00 zł;
   2)   minimalna kwota stypendium socjalnego - 100,00 zł;
   3)   maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
       studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu
       zakwaterowania – 300,00 zł) - 1300,00 zł;
   4)   minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
       studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu
       zakwaterowania – 300,00 zł) - 400,00 zł;
   5)   maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
       studenta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
       innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania – 400,00 zł) - 1400,00 zł;
   6)   minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
       studenta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
       innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania – 400,00 zł) - 500,00 zł;
   7)   kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
           a)    stopień lekki 350,00 zł;
         b)    stopień umiarkowany 450,00 zł;
         c)    stopień znaczny 500,00 zł;
8)   kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów 700,00 zł.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
08.12.2017 14:16
Data aktualizacji:
08.12.2017 14:52
Liczba wyświetleń:
8751
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec91.docx15.37 KB