Nr 81/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

Strona została usunięta dnia: 30 listopad, 2017 - 16:51

 
Decyzja Nr 81/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 7 listopada 2017 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2016.1842 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w ust. 1 po pkt 16a dodaje się pkt 16b w brzmieniu:
        „16b) prof. dr hab. n. med. Wiktor ŁASZEWICZ (WNoZ)”
   2)   w ust. 2:
        a)  pkt 15 lit c skreśla się kropkę,
        b) dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
            „16) Wydział Nauk o Zdrowiu:
                    a)  dr Lucyna KIEŁBASA
                    b)  dr Hanna SIELAWA
                    c)  dr Izabela SEBASTYAŃSKA-TARGOWSKA.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.11.2017
Data publikacji:
30.11.2017 16:51
Data aktualizacji:
30.11.2017 16:51
Liczba wyświetleń:
769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec88.doc61.5 KB