Nr 93/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Decyzja Nr 93/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu dokonania oceny możliwości włączenia działalności Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa
    Rusieckiego, z siedzibą w Olsztynie (10-243) przy ul. Bydgoskiej 33, zwanej dalej OSW,
    w struktury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołuję Zespół w następującym
    składzie:
       1)     dr hab. Jerzy PRZYBOROWSKI, prof. UWM - Przewodniczący,
Członkowie:
       2)     prof. dr hab. n. med. Wojciech MAKSYMOWICZ,
       3)     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK,
       4)     dr hab. Mirosław GORNOWICZ, prof. UWM,
       5)     dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM,
       6)     dr inż. Aleksander SOCHA.
 
2.  Zespół dokona oceny:
       1)     możliwości prawnych włączenia działalności OSW w struktury Uniwersytetu,
       2)     potencjału majątkowego, kadrowego, naukowego i dydaktycznego OSW i możliwości jego
            wykorzystania na potrzeby Uniwersytetu,
       3)     kosztów finansowych związanych z włączeniem działalności OSW i jej prowadzeniem
            w ramach struktur Uniwersytetu,
       4)     sytuacji finansowej OSW, ze szczególnym uwzględnieniem jej zobowiązań.
 
3.  Wyniki pracy Zespołu Przewodniczący przedstawi Rektorowi w terminie do 28 lutego 2018 roku.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2017
Data publikacji:
30.11.2017 16:43
Data aktualizacji:
30.11.2017 16:43
Liczba wyświetleń:
1012
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec93.docx15.92 KB