Nr 108/2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ZARZĄDZENIE Nr 108/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 listopada 2017 roku
 
w sprawie przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 roku, poz. 1842 z późn. zm.), § 17 ust. 7 i § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 225 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zaopiniowania przekształceń na Wydziałach: Nauk Ekonomicznych i Nauki o Żywności, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wnioski Dziekanów Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Nauki o Żywności, pozytywnie
    zaopiniowane przez właściwe Rady Wydziałów oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu,
    z dniem 1 grudnia 2017 roku, wprowadzam zmiany restrukturyzacyjne na wyżej wymienionych
    Wydziałach polegające na wyłączeniu z Wydziału Nauki o Żywności Katedry Towaroznawstwa
    Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią i włączeniu jej do Wydziału Nauk
    Ekonomicznych.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 listopada 2017 roku w Katedrze Towaroznawstwa
    Przemysłowego, Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią na Wydziale Nauki o Żywności
    stają się z dniem 1 grudnia 2017 roku pracownikami Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego,
    Podstaw Techniki oraz Gospodarki Energią na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanom Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Wydziału Nauki o Żywności oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.11.2017
Data publikacji:
30.11.2017 16:29
Data aktualizacji:
30.11.2017 16:29
Liczba wyświetleń:
1353
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz108.doc61.5 KB