Nr 105/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 105/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2017 roku
 
w sprawie wprowadzenia znaku graficznego (logotypu) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 2 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Z dniem 1 grudnia 2017 roku wprowadza się znak graficzny (logotyp) Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie,
którego wzór określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
2.  Rektor określi odrębnym zarządzeniem:
     1)  zasady używania logotypu Uniwersytetu,
     2)  wzory i zasady sporządzania druków firmowych,
     3)  sposób oznakowania wewnątrz i na zewnątrz.
 
§ 2
1.  Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia, wszystkie materiały promocyjne oraz
    informacyjne, tablice, znaki, strony internetowe oraz inne przedmioty materialne bądź
    niematerialne sygnowane nazwą Uniwersytetu, powinny wykorzystywać logotyp określony w § 1
    ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2.   Przedmioty, o których mowa w ust. 1 wytworzone dotychczas i oznaczone logotypem
    obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, mogą być używane do chwili ich
    rozdysponowania lub planowanej wymiany na nowe, pod warunkiem, że zastosowanie tego znaku
    jest zgodne z umową zawartą między Uniwersytetem a autorem znaku.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kształcenia i Studentów we współpracy
z Kanclerzem.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
30.11.2017 12:55
Data aktualizacji:
01.12.2017 13:56
Liczba wyświetleń:
5332
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz105.docx24.5 KB
ZalZarz105.pdf4.45 MB