Nr 98/2017 z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

 

 
Zarządzenie Nr 98/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2017 roku
 
w sprawie określenia harmonogramu śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu, ze zmianami), w związku z § 17 Uchwały Nr 925 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 oraz § 15 Uchwały Nr 926 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2017/2018, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Określa się harmonogram śródrocznej rekrutacji kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018
 

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

03.11.2017r. - 13.02.2018 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

24.01. - 13.02.2018 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 13.02.2018 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

24.01. - 13.02.2018 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

14.02.2018 r. godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

15.02.2018 r. godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

15.02. - 16.02.2018 r.
do godz. 15.00

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
      w Olsztynie

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

   Rektor

 

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 15:32
Data aktualizacji:
23.11.2017 15:32
Liczba wyświetleń:
1643
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz98.docx17.77 KB