Nr 103/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 103/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Lekarskiego,
z dniem 1 grudnia 2017 roku, przenosi się Klinikę Medycyny Matczyno-Płodowej i Położnictwa oraz Oddziału Klinicznego Ginekologiczno-Położniczego i Ginekologii Onkologicznej z Katedry Ginekologii i Położnictwa do Katedry Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii.
 
§ 2
1. Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Lekarskiego
   oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 13:57
Data aktualizacji:
23.11.2017 14:00
Liczba wyświetleń:
1374
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz103.doc58.5 KB