Nr 102/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 

ZARZĄDZENIE Nr 102/2017

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 listopada 2017 roku

 

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 

Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału Lekarskiego,
z dniem 1 grudnia 2017 roku, zmienia się nazwę Kliniki Ginekologii na Klinikę Ginekologii i Położnictwa.
 
§ 2
1.   Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Dziekanowi Wydziału Lekarskiego
    oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
 
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 11:56
Data aktualizacji:
23.11.2017 11:59
Liczba wyświetleń:
1630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz102.doc58.5 KB