Nr 101/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim

 
ZARZĄDZENIE Nr 101/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2017 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Lekarskim
 
Na podstawie § 17 ust. 7, w związku z art. 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału
    Lekarskiego, z dniem 1 grudnia 2017 roku, znosi się Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
2.  Pracownicy zatrudnieni na dzień 30 listopada 2017 r. w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej
    stają się z dniem 1 grudnia 2017 r. pracownikami jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład
    Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej.
 
§ 2
1.  Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Kadr, Prorektorowi ds. Collegium Medicum,
    Dziekanowi Wydziału Lekarskiego oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 11:30
Data aktualizacji:
23.11.2017 11:30
Liczba wyświetleń:
1280
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz101.doc58.5 KB