Nr 100/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie Zasad finansowania działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 100/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 listopada 2017 roku
 
w sprawie Zasad finansowania działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Zasady finansowania działalności studenckich kół naukowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Prorektorowi właściwemu do spraw studenckich.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.11.2017
Data publikacji:
23.11.2017 11:18
Data aktualizacji:
28.11.2017 13:51
Liczba wyświetleń:
2636
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz100.docx20.38 KB
ZalZarz100.pdf216.72 KB