Decyzja Nr 18 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.

 

 

Decyzja Nr 18
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 października 2007 roku

 

w sprawie: powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2007/2008.

 § 1

Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

§ 2

Odwołuje się Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną powołaną 10 listopada 2006 roku, w składzie:

Prof. dr. hab. inż. Janusz Piechocki,  Karolina Wojciechowska, Oksana Kuryj, Kamil Madej, Wojciech Morawski, Monika Mandryto, Katarzyna Umecka, Bartłomiej Andrzejewski, Adam Czubak, Aleksandra Stelmaszewska, Ewa Cybulska, Filip Nawratil,  Sebastian Kwiatkowski, Waldemar Świderski, Paweł Błażejczyk, Monika Kazimierska, mgr inż. Dorota Koryzno.

§ 3

Powołuje się na rok akademicki 2007/2008 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:

1)                  OKSANA KURYJ- Przewodnicząca UOKS

2)                  EWA GAJDA- Wydział Bioinżynierii Zwierząt

3)                  KRZYSZTOF SEKUŁA- Wydział Biologii

4)                  MONIKA MANDRYTO- Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

5)                  KATARZYNA UMECKA- Wydział Humanistyczny

6)                  MACIEJ PERDION- Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

7)                  BEATA KRÓLAK- Wydział Matematyki i Informatyki

8)                  ADAM CZUBAK- Wydział Medycyny Weterynaryjnej

9)                  KAMILA SABISZ- Wydział Nauk Ekonomicznych

10)              KATARZYNA DEREŃ- Wydział Nauk Medycznych

11)              ANNA KSIĄŻAK- Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

12)              EMILIA OGNIEWSKA- Wydział Nauk Technicznych

13)              MAREK ALJEWICZ- Wydział Nauki o Żywności

14)              ŁUKASZ CZAPLICKI- Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

15)              PAWEŁ BŁAŻEJCZYK- Wydział Prawa i Administracji

16)              MONIKA KAZIMIERSKA- Wydział Teologii

17)              DOROTA KORYZNO- Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

 
§ 4

1.      Przekazuje się w roku akademickim 2007/2008 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia, o których mowa w art. 175 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).

2.      Uprawnienia, o których mowa w ust. 1  dotyczą rozpatrywania odwołań studentów od decyzji dziekana w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 6-8 wspomnianej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 5

 Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą od 1 października 2007 roku.
 

 

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.10.2007
Data publikacji:
26.11.2007 14:45
Data aktualizacji:
26.11.2007 14:45
Liczba wyświetleń:
4701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument