Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 
Decyzja Nr 77/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 października 2017 roku
 
w sprawie składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Odwołuję ze składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii następujące
    osoby:
       1)     dr. hab. Krzysztofa BRYLA, prof. UWM,
       2)     prof. dr. hab. Jana JANKOWSKIEGO,
       3)     dr. hab. Andrzeja PIĘTAKA, prof. UWM,
       4)     dr. hab. Bogusława PIEROŻYŃSKIEGO,
       5)     dr hab. Zofię RZEPECKĄ, prof. UWM.
2.  Powołuję do składu Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii dr. Marka
    SIEMIŃSKIEGO oraz dr. hab. inż. Pawła WIELGOSZA, prof. UWM.
3.  Skład Rady Nadzorującej Centrum Innowacji i Transferu Technologii po zmianach przedstawia
    się następująco:
        1)   prof. dr hab. Jerzy JAROSZEWSKI,
        2)   prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
        3)   dr Marek SALAMONOWICZ,
        4)   dr Marek SIEMIŃSKI,
        5)   dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM.
4.  Rada Nadzorująca Centrum Innowacji i Transferu Technologii w składzie określonym w ust. 3
    będzie pełniła funkcję do dnia 31 grudnia 2021 roku.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2017
Data publikacji:
22.11.2017 11:50
Data aktualizacji:
22.11.2017 13:33
Liczba wyświetleń:
1231
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec77.doc34.5 KB