KONKURS NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Strona została usunięta dnia: 21 grudzień, 2017 - 14:30

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO STARSZEGO REFERENTA
W BIURZE DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o zastępstwo, pracownika na stanowisku starszego referenta.
Do osoby zatrudnionej na stanowisku starszego referenta będzie należała administracyjna obsługa i ewidencja przyjazdów gości zagranicznych, rekrutacja i prowadzenie rejestrów studentów obcokrajowców, udzielanie informacji na temat możliwości studiowania w UWM oraz pomoc obcokrajowcom w organizacji pobytu w Polsce, współpraca z instytucjami zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi w kwestiach dotyczących studentów cudzoziemców, udzielanie informacji nt. programów dotyczących mobilności pracowników i studentów, obsługa strony internetowej Biura.

Wymagania:
1.  Wykształcenie wyższe.
2.  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3.  Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
4.  Kreatywność, samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu i w zespole.
5.  Dobra organizacja pracy, terminowość i dyspozycyjność.
6.  Umiejętność sprawnego komunikowania się.
 
Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość innych języków obcych oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 
Wymagane dokumenty:
1.   CV i list motywacyjny.
2.   Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).
3.   Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku
    o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 późn. zm.).
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, pok. 221 C, w terminie do 24 listopada 2017 r.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Wytworzył:
mgr Agnieszka Matejko
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.11.2017
Data publikacji:
20.11.2017 11:43
Data aktualizacji:
21.12.2017 14:30
Liczba wyświetleń:
1340
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument