Nr 97/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej

 
 
ZARZĄDZENIE Nr 97/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku
 
 
w sprawie utworzenia jednostki międzywydziałowej pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz 42 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Tworzy się jednostkę międzywydziałową pod nazwą Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej
    Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej.
2.  Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej będzie
    funkcjonował w oparciu o Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu.
3.  Zasady funkcjonowania i finansowania jednostki międzywydziałowej, o której mowa w ust. 1,
    określi Regulamin zatwierdzony przez Rektora.
4.  Nadzór nad funkcjonowaniem Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum
    z Centrum Symulacji Medycznej
pełni Prorektor ds. Collegium Medicum.
 
§ 2
Realizację Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Collegium Medicum oraz Kanclerzowi każdemu według kompetencji.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.10.2017
Data publikacji:
14.11.2017 14:22
Data aktualizacji:
14.11.2017 14:22
Liczba wyświetleń:
1130
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz97.doc44.5 KB