Nr 74/2017 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 74/2017
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2017 roku
 
w sprawie Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz
§ 7 ust. 1 Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
 
§ 1
1.   W celu rozpatrzenia skargi o mobbing, złożonej w dniu 25 października 2017 roku, powołuję Komisję
    Antymobbingową w składzie:
      1)   dr inż. Aleksander Socha – przedstawiciel pracodawcy,
      2)   dr inż. Zbigniew Warzocha – przedstawiciel związków zawodowych,
      3)   mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
      4)   mgr Marzena Hermańska – kierownik Działu Kadr,
      5)   mgr Andrzej Góźdź – kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej.
2.   Komisja Antymobbingowa działa na podstawie Zarządzenia Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia
    Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2017
Data publikacji:
03.11.2017 14:31
Data aktualizacji:
03.11.2017 14:32
Liczba wyświetleń:
1004
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec74.doc33.5 KB